วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บูรณาการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
7-30240-001-047/1

ชื่อพื้นเมือง น้ำเต้าต้น น้ำเต้าญี่ปุ่น น้ำเต้าต้น (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crescentia cujete L.
ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ Calabash tree
ประโยชน์ เป็นไม้ ให้ร่มเงา ประดับตกแต่งบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น